Villa Marguerite, Laken


Een oud stalgebouw van het voormalige klooster, al een tijdje in gebruik genomen door de basisschool op de grote site. Het stalgebouw was eerder zonder voorbedacht plan opgelapt, wat resulteerde in een labyrinth van gangetjes en onderbenutte ruimtes. Een energetische renovatie drong zich op, maar bijkomend wou de school naast de twee bestaande klassen ook de naschoolse opvang in het gebouwtje huisvesten.

Het nieuwe plan organiseert de naschoolse opvang op de volledige benedenverdieping. De twee klassen krijgen een plaats op de eerste verdieping. Eén beuk per klas. De circulatie wordt volledig herdacht; omdat de daken te laag zijn om een verbinding tussen beide klassen te maken krijgt elke klas eenvoudigweg zijn eigen trap. De ruime nieuwe traphal geeft welkome ademruimte aan het oude stalgebouwtje.

Opdrachtgever : Sint-Ursula, Laken
Fase : opgeleverd 2021
foto's (uitgez. werf) : Olmo Peeters

.
.
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit