Cuylits, Anderlecht


Hoe kan wonen in gemeenschap georganiseerd worden rond een tuin, hoe kan het project aansluiting vinden op de rest van de wijk en betekeninsvol zijn voor de buurt ?


status : wedstrijd 2020
opdrachtgever : Community Land Trust Bruxelles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit